Faktoring İşleyişi

Faktoring döngüsü aşağıda kısaca özetlenmiştir.

1. Müşteri (satışı gerçekleştiren firma) malın satışını yapar. Faturasını keser ve alıcıya iletir. Böylece alacak doğmuş olur.

2. Müşteri Çağdaş Faktoring’e ulaşır.

3. Müşteri, fatura ve varsa çek/senetlerin kopyaları ile iletişim bilgilerini Çağdaş Faktoring’e gönderir.

4. Müşterinin talebi Çağdaş Faktoring’e ulaştıktan sonra en kısa sürede incelenir ve sonuç müşteriye bildirilir.

5. Alacak ile ilgili çek/senet ve teslim edilmesi gereken evraklar Çağdaş Faktoring’e ulaştırılır.

6. Ön ödeme anında müşterinin banka hesabına aktarılır.

Powered by Tayburn

PDF dosyası içeriğini görüntülemek ve yazıcı çıktısını almak için Acrobat Reader yazılımı gereklidir.
Acrobat Reader Yazılımını İndir