Gerçek Kişiler

1. İmza sirküleri veya beyannamesi

2. Ticaret siciline kayıtlı ise, sicil gazetesi ve faaliyet belgesi

3. Ticaret siciline kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu meslek grubuna ait belge

4. Son dönem ayrıntılı mizan

5- Son dönem vergi levhası

6. Kimlik fotokopisi

7. İkametgah belgesi veya adına düzenlenmiş abonelik gerektiren fatura bilgileri (su, elektrik, gaz, sabit telefon, data hattı faturası)

8. Vekil tayin edilmiş kişiler için imza beyannameleri, kimlik fotokopileri, ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmiş abonelik gerektiren fatura bilgileri (elektrik, su, gaz, sabit telefon, data hattı)

9. Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu

Powered by Tayburn

PDF dosyası içeriğini görüntülemek ve yazıcı çıktısını almak için Acrobat Reader yazılımı gereklidir.
Acrobat Reader Yazılımını İndir